Jdi na obsah Jdi na menu

Pravidla turnaje OPEN Fight SDT

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidla otevřeného turnaje

Self defence team DK, z.s.

 

OPEN Fight SDT

 

Turnaj kumite bez rozdílu stylu

(Karate, Taekwondo, Kick box, Self defence, Krav Maga, Systema ...)

 

 

 

PRAVIDLA

 

 

Zápasiště

 

   Zápasiště musí být rovné a bezpečné. Zápasiště je čtverec 5 x 5 m, které musí být ohraničené bezpečnostní zónou o šíři 1 m (Celkový rozměr zápasiště s bezpečnostní zónou je 6 x 6 m). Ve vzdálenosti 1,5 m od středu zápasiště musí být na každou stranu vyznačena čára pro pozici zápasníků.  Hlavní rozhodčí stojí v zápasišti a proti němu v každém rohu zápasiště hned za bezpečnostní zónou sedí druhý a třetí pomocný rozhodčí.

 

 

Úbor a chrániče

 

   Zápasníci musí mít vhodný sportovní oděv (kick box kalhoty + triko, kimono apod.) Dlouhé vlasy musí být sepnuty do gumičky – zakázané jsou jehlice, spony nebo jiné předměty, které by mohly zranit soupeře. Zápasník bere plnou zodpovědnost za jakákoli zranění. Rovněž jsou zakázány v zápase řetízky, náramky, prsteny, brýle atd.

   Každý zápasník má okolo pasu rozlišovací obi v rozdílné barvě (modrá, červená).

 

   Povinné chrániče jsou – chránič hlavy s plast mříží (dorost - od 12 let není mříž povinná) , chránič hrudi, chrániče holení a nártů, kick box rukavice (polootevřené popř. box rukavice).

   Nepovinné chrániče – suspenzor

 

Povinné chrániče před zahájením zápasu vždy překontroluje hlavní rozhodčí.

 

 

Organizace soutěže

 

   Zúčastnit se mohou děti a mládež ve věku 6 – 17 let (v den konání soutěže závodník nesmí dovršit 18 let), kteří jsou bez zdravotního hendikepu (zranění, nemoc). Do zápasu nastupují zvlášť dívky a chlapci ve věkových a váhových kategoriích

 

mladší žáci   6-8 let … váhová kategorie -30 kg  +30 kg

starší žáci   9-11 let … váhová kategorie -40 kg  +40kg

dorost       12-14 let … váhová kategorie -50 kg  +50 kg

                 15-17 let … váhová kategorie -65 kg  +65 kg

 

NOVĚ kategorie dospělých

junior     18-35 let ... bez rozdílu hmotnosti

senior       35 let + ... bez rozdílu hmotnosti

 

 Pokud je v dané kategorii málo závodníků, může hlavní rozhodčí přesunout daného závodníka o kategorii výše nebo níže, popřípadě může vytvořit smíšenou kategorii dívek a chlapců.

Soutěž je vedena ve dvou vyřazovacích variantách:

                 přímé vyřazování  nebo  každý s každým

 

 

 

Rozhodčí

 

Úbor

   Bílé triko s krátkým rukávem s nápisem ROZHODČÍ, pod ním Self defence team a dlouhé kalhoty

   V každém zápase je nasazen jeden hlavní rozhodčí, dva pomocní rozhodčí a zapisovatel / časoměřič.

 

Pravomoci hlavního rozhodčího jsou následující:

   Rozhodčí má pravomoc řídit zápas (včetně vyhlašování začátku, přerušení a ukončení zápasu). Vyhlašuje prodloužení a vyhlašuje vítěze na základě bodového rozhodnutí pomocných rozhodčí.

 

Pravomoci pomocných rozhodčíh jsou následující:

   Pomocný rozhodčí asistuje hlavnímu rozhodčímu. Musí pozorně sledovat průběh zápasu pro případ zakázaného chování zápasníka (nedovolený kop či úder, vystoupení mimo plochu zápasiště …), přiděluje body za zásahy soupeře (ruční počítadlo)  a v případě požádání radí hlavnímu rozhodčímu.

 

Zapisovatel / časoměřič:

     Hlídá časomíru, zapisuje trestné body a napomenutí, vyhlašuje připravující se zápasníky.

 

 

 

Doba trvání zápasu

 

   Doba trvání zápasu je 2 minuty čistého času, jeden ze zápasníků vzdá zápas před časovým limitem. Čas zápasu začíná, když rozhodčí dá pokyn k zahájení zápasu slovy „BOJ“ a končí, kdykoliv rozhodčí zvolá „OD SEBE“ „VEN“. V případě nerozhodného výsledku se nastavuje 30 s.

 

 

 

Bodování

      

     Každý zásah soupeře na střední nebo horní pásmo (úder rukou nebo kopem) je 1 bod, každý podmet nebo podraz zakončený pádem soupeře na zem je 1 bod.

 

Povoleny jsou – údery pěstí i otevřenou dlaní a kopy na celé tělo (horní, střední, spodní pásmo), podmety a podrazy

 

 

       Zakázané chování a nedovolené techniky

 

 • Jakýkoli úder a kop do zadní části těla

 • Údery a kopy do genitálií

 • Údery hlavou, údery loktem, kopy kolenem

 • < >

  Jakékoli pákové techniky

 • Boj na zemi

 • < >

  Obejmutí zápasníka a tím zneschopnění pohybu soupeře (klinč)

 • Vystoupení zápasníka ze zápasiště – celé chodidlo -

 • Vyhýbání se zápasu

 • Slovní provokování soupeře či vulgarita

 • Neuposlechnutí nařízení rozhodčího

 • Neslušné chování vůči rozhodčímu nebo jiné porušení sportovní etiky

   

  … každá nepovolená technika znamená trestný -1 bod v konečném součtu

   

    Pokud je zápasník v průběhu zápasu 3x napomenutý rozhodčím, je trestán v podobě ztráty bodu nebo vyloučením ze zápasu.

   

  Kritéria pro rozhodování

   

    O výsledku zápasu se rozhodne na základě:

 • dosažení nejvyššího počtu bodů za povolené techniky a odečtení trestných bodů

 • po uplynutí časomíry

   

   

  Zranění během zápasu

   

     Pokud dojde ke zranění jednoho ze zápasníků, rozhodčí ihned přeruší zápas a povolá k ošetření předem určeného zdravotníka, který jediný může ošetřit zranění. Zdravotník po ošetření rozhodne, zda může zápasník pokračovat v zápase nebo je dalšího boje neschopen.

  Zdravotník je označen na tričku nápisem MEDIC a pod ním Self defence team.

   

   

   

  Zahájení, přerušení a ukončení zápasu

   

  Zahájení

     Před zahájením zaujmou zápasníci i rozhodčí svá místa. Zápasníci se vzájemně pozdraví úklonem a následně stejným způsobem pozdraví rozhodčího zápasu.

                  Rozhodčí zahájí zápas slovy „BOJ“

    

  Přerušení

     Rozhodčí přeruší zápas v těchto případech:

 • jeden ze zápasníků se ocitl na zemi a další zápas by musel pokračovat v leže

  (rozhodčí přeruší zápas slovy „OD SEBE“)

 • vystoupení zápasníka ze zápasiště(viz. výše) a udělí napomenutí(popř. trest)

  (v případě vystoupení ze zápasiště, rozhodčí ukáže na zápasníka se slovy „VEN“, tím přeruší zápas a udělí napomenutí popř .trest)

 • zakázaného chování jednoho ze zápasníků (viz.výše) a udělí napomenutí (popř. trest)

  (v případě jiného zakázaného chování než – vystoupení ze zápasiště – rozhodčí zápas přeruší slovy „OD SEBE“ a přidělí napomenutí popř. trest)

 • < >(v případě zranění rozhodčí přeruší zápas slovy „OD SEBE“ a přivolá zdravotníka)

   

   

  Zápasníci se poté postaví na svá místa a čekají na pokračování v zápase pokynem rozhodčího slovy „BOJ“.

   

      ZÁPAS SE NEPŘERUŠUJE PŘI KAŽDÉM BODOVANÉM ZÁSAHU SOUPEŘE

   

  Ukončení zápasu

   

     Rozhodčí ukončí zápas v případě vypršení časového limitu pro zápas nebo zranění jednoho ze zápasníků, které neumožňuje dále v zápase pokračovat. V těchto případech rozhodčí vyhlásí vítěze zvednutím jeho ruky a zápas je ukončen.

   

   

  ------------------------------------------------------------------------------------

   

   

  Přihláška na turnaj

   

  Přihlášky se zasílají na e-mail: sdtmpdk@seznam.cz   ( NEJPOZDĚJI DO 22.10.2019  )

  Do předmětu zprávy uvěďte: „OPEN Fight SDT“

   

  Do textu zprávy uveďte údaje zápasníka:

 • Jméno a příjmení

 • Datum narození

 • Věk v den konání turnaje

 • obec / město / kraj

Příchod na turnaj je min. 30 min před zahájením turnaje z důvodu prezence zápasníků a jejich rozlosování k zápasům.