Jdi na obsah Jdi na menu

Pravidla - BOJ O ŠERPY

turnaj-sdt.jpg

 

Pravidla otevřeného turnaje

Self defence team DK, z.s.

 

BOJ O ŠERPY

------------------------------------------------------------------

 

OBSAH

 

I.  Pravidla soutěže – BOJ O ŠERPY 

 

II.  Organizace soutěže 

 

III.  Doba a trvání zápasu 

 

IV.  Zápasiště a šerpy 

 

V.  Bodování 

 

VI.  Kritéria pro rozhodování 

 

VII.  Zakázané chování 

 

VIII.  Zahájení, přerušení a ukončení zápasu 

 

IX.  Zranění během zápasu 

 

X.  Úbor 

 

XI.  Rozhodčí 

Video

 

 

I.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

BOJ O ŠERPY

Self defence team DK, z.s.

  

   Dovednostní soutěž BOJ O ŠERPY je určena dětem a mládeži (prozatím) ve věku 6 – 17 let bez rozdílu pohlaví.

   Cílem je získat postupně všechny čtyři šerpy soupeře, které má soupeř rozmístěny u pasu, na každé straně jsou dvě šerpy. Soupeři mají rozdílnou barvu šerp (modrá / červená) pro snadnou identifikaci bojovníků.  Pokud jeden z bojovníků získá šerpu, musí ji zvednout nad hlavu a následně je boj rozhodčím přerušen a přidělen bod.  

   V zápase jsou zakázány jakékoli údery, kopy či páky a proto tento druh zápasu rozvíjí u dětí postřeh, dynamiku pohybu a fyzickou kondici. Zápas se odehrává ve stoje nebo na kolenou – tudíž je zakázán boj v leže nebo v sedě (jakmile se dotkne zápasiště jiná část těla než chodidla, kolena nebo dlaně rukou, je zápas přerušen).

   Zápasištěm je tatami o rozměru 3 x 3 m, které má po celém obvodu bezpečnostní zónu v šíři 1 m. Zápasníci začínají zápas ve stoje, proti sobě, každý ve vzdálenosti 1 m od středu.

     Čistý čas zápasu – 2 min.

 

   Pokud se zápasník v průběhu zápasu 3x ocitne mimo zápasiště, je trestán ztrátou šerpy. Rovněž tři napomenutí pro taktické vyhýbání se boji nebo nesportovní chování znamenají trest v podobě ztráty šerpy popřípadě vyloučení ze zápasu.

   Zápas končí, když jeden ze zápasníků postupně získá všechny šerpy protivníka, vyprší čas zápasu 2 min., nebo jeden ze zápasníků nemůže bojovat.

 

    Věková kategorie

 

Dívky – děti …… 6-7 let, 8-9 let, 10-11- let

           - dorost … 12-13 let, 14-17 let

 

Chlapci – děti …… 6-7 let, 8-9 let, 10-11- let

         - dorost … 12-13 let, 14-17 let

 

Smíšená kategorie – dívky a chlapci … 6-7 let, 8-9 let, 10-11 let, 12-13 let, 14-17 let

 

 

… v případě malého množství zápasníků v dané kategorii může rozhodčí přesunout zápasníky do vyšší nebo nižší kategorie popř.sloučit dívky a chlapce do stejné věkové kategorie

 

II.

Organizace soutěže

 

   Zúčastnit se mohou děti a mládež ve věku 6 – 17 let (v den konání soutěže závodník nesmí dovršit 18 let), kteří jsou bez zdravotního hendikepu (zranění, nemoc). Do zápasu nastupují zvlášť dívky a chlapci ve věkových kategoriích 6-7 let, 8-9 let, 10-11 let … Pokud je v dané kategorii málo závodníků, může hlavní rozhodčí přesunout daného závodníka o kategorii výše nebo níže, popřípadě může vytvořit smíšenou kategorii dívek a chlapců. Soutěž je vedena ve dvou vyřazovacích variantách:

 • přímé vyřazování – (v kategorii je mnoho zápasníků)
 • každý s každým – (v kategorii je méně zápasníků … 3-4)

 

III.

Doba trvání zápasu

 

Doba trvání zápasu je 2 minuty čistého času nebo získání všech čtyřech šerp protivníka před časovým limitem. Čas zápasu začíná, když rozhodčí dá pokyn k zahájení zápasu slovy „BOJ“ a končí, kdykoliv rozhodčí zvolá „BOD“, „VEN“, „STOP“. V případě nerozhodného výsledku vyhrává zápasník, který získal v zápase první bod. Ve finálovém zápase se nastavuje 1 minuta a v případě nerozhodného výsledku vítězí ten zápasník, který první získá šerpu protivníka.

 

IV.

Zápasiště a šerpy

 

   Zápasiště musí být rovné a bezpečné. Zápasiště je čtverec 3 x 3 m, které musí být ohraničené bezpečnostní zónou o šíři 1 m (Celkový rozměr zápasiště s bezpečnostní zónou je 4 x 4 m). Jeden metr od středu zápasiště musí být vyznačeny dvě čáry dlouhé 0,5 m pro pozici závodníků.  Hlavní rozhodčí stojí v zápasišti a proti němu hned za bezpečnostní zónou sedí druhý pomocný rozhodčí a zároveň časoměřič.

   Šerpy jsou barvy modré a červené - 4 ks pro každého bojovníka, rozmístěny po dvou šerpách stejné barvy na každém boku (mezi šerpami na boku, je cca 10 cm volného místa). Délka šerpy 50 cm a šíře 10 cm z bavlněné látky. Šerpy jsou upevněny v pase za gumou kalhot, kde 20 cm je vně a 30 cm visí volně z kalhot (přelom šerpy je zřetelně označen). Správné umístění šerp před zahájením zápasu vždy překontroluje hlavní rozhodčí.

 

V.

Bodování

 

   Bodování je jednoduché. Kdo vezme protivníkovi šerpu, kterou má u pasu a tuto jako první dá ve stoje nad svou hlavu, získává bod.

                                --- Jedna šerpa = 1 bod ---

   Šerpu odevzdá rozhodčímu a zápasníci se znovu postaví na své místo, kde čekají na pokyn rozhodčího k pokračování v boji. Kdo získá všechny nebo nejvíce šerp protivníka, vítězí.

 

VI.

Kritéria pro rozhodování

 

  O výsledku zápasu se rozhodne na základě:

 • dosažení všech 4 bodů před uplynutím časomíry
 • po uplynutí časomíry
 • dosáhnutí vyššího počtu bodů
 • při nerozhodném výsledku – první získaný bod v zápase

 

VII.

Zakázané chování

 

 • Jakýkoli úder, kop nebo páka proti soupeři
 • Obejmutí zápasníka a tím zneschopnění pohybu soupeře
 • Boj na zemi
 • Vystoupení zápasníka ze zápasiště – celé chodidlo - (tři vystoupení ze zápasiště znamenají ztrátu šerpy)
 • Vyhýbání se zápasu (tři napomenutí znamenají ztrátu šerpy)
 • Slovní provokování soupeře či vulgarita
 • Neuposlechnutí nařízení rozhodčího
 • Neslušné chování vůči rozhodčímu nebo jiné porušení sportovní etiky

 

   Pokud se bojovník v průběhu zápasu 3x ocitne mimo zápasiště nebo se vyhýbá zápasu, je trestán ztrátou šerpy. Rovněž tři napomenutí pro nesportovní chování znamenají trest v podobě ztráty šerpy nebo vyloučení ze zápasu.

 

VIII.

Zahájení, přerušení a ukončení zápasu

 

Zahájení

   Před zahájením zaujmou zápasníci i rozhodčí svá místa. Zápasníci se vzájemně pozdraví úklonem a následně stejným způsobem pozdraví rozhodčího zápasu.

                Rozhodčí zahájí zápas slovy „BOJ“

  

Přerušení

   Rozhodčí přeruší zápas v případě:

 • získání protivníkovy šerpy a přidělí bod

(jakmile zápasník získá protivníkovu šerpu a zvedne ji nad hlavu, rozhodčí ukáže na zápasníka, který získá šerpu a slovy „BOD“ se přeruší zápas)

 • vystoupení zápasníka ze zápasiště (viz. výše) a udělí napomenutí (popř. trest)

(v případě vystoupení ze zápasiště, rozhodčí ukáže na zápasníka se slovy „VEN“, tím přeruší zápas a udělí napomenutí popř .trest)

 • zakázaného chování jednoho ze zápasníků (viz.výše) a udělí napomenutí (popř. trest)

(v případě jiného zakázaného chování než – vystoupení ze zápasiště – rozhodčí zápas přeruší slovy „STOP“ a přidělí napomenutí popř. trest)

 • zranění

(v případě zranění rozhodčí přeruší zápas slovy „STOP“ a přivolá zdravotníka)

 

Zápasníci se poté postaví na svá místa a čekají na pokračování v zápase pokynem rozhodčího slovy „BOJ“.

 

Ukončení zápasu

 

   Rozhodčí ukončí zápas v případě získání všech 4 šerp protivníka, ukončení časového limitu pro zápas nebo takového zranění jednoho ze zápasníků, které neumožňuje dále v zápase pokračovat. V těchto případech rozhodčí vyhlásí vítěze zvednutím jeho ruky a zápas je ukončen.

 

IX.

Zranění během zápasu

 

   Pokud dojde ke zranění jednoho ze zápasníků, rozhodčí ihned přeruší zápas a povolá k ošetření předem určeného zdravotníka, který jediný může ošetřit zranění. Zdravotník po ošetření rozhodne, zda může zápasník pokračovat v zápase nebo je dalšího boje neschopen.

Zdravotník je označen na tričku nápisem MEDIC a pod ním Self defence team.

 

X.

Úbor

 

   Závodníci musí mít vhodný sportovní oděv (tepláky + triko, kimono apod. DLOUHÉ KALHOTY  a obuv s hladkou podrážkou  JSOU PODMÍNKOU !). Pro rozlišení závodníků rozhodčí určí barvu šerp u pasu (celkem čtyři – dvě na každém boku). Každý závodník musí mít ostříhané nehty na rukou, aby nedošlo k poranění protivníka. Dlouhé vlasy musí být sepnuty do gumičky – zakázané jsou jehlice, kovové spony nebo jiné předměty, které by mohly zranit soupeře. Závodník nese plnou zodpovědnost za jakákoliv zranění. Rovněž jsou zakázány v zápase řetízky, náramky, prsteny, atd. (brýle na vlastní nebezpečí)

 

XI.

Rozhodčí

 

Úbor

   Bílé triko s krátkým rukávem s nápisem ROZHODČÍ a pod ním Self defence team. Černé oddílové kalhoty Self defence team.

 

Pravomoci rozhodčího jsou následující:

   Rozhodčí má pravomoc řídit zápas (včetně vyhlašování začátku, přerušení a konce zápasu). Udělovat body, tresty a napomenutí, vyhlašovat prodloužení a vyhlásit vítěze. Pokud si rozhodčí není jistý verdiktem, může požádat o radu Pomocného rozhodčího.

 

Pravomoci pomocného rozhodčího jsou následující:

   Pomocný rozhodčí asistuje rozhodčímu. Musí pozorně sledovat průběh zápasu pro případ zakázaného jednání zápasníka (kop, úder, vystoupení mimo plochu zápasiště …). Hlídá časomíru, vyhlašuje připravující se a nastupující zápasníky, zapisuje udělené body / tresty a v případě požádání radí rozhodčímu.

 

Místo konání turnaje - zde

Přihláška a prezenční listina - zde